9 mei 2019

Europese Verkiezingen

Op donderdag 23 mei 2019 mag je stemmen voor het Europees Parlement.
Het Europees Parlement mag meebeslissen over regels die voor alle landen in Europa gelden.
Als je 18 jaar of ouder bent, mag jij ook stemmen. Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige kieswet geen hulp in het stemhokje.

Buiten het stemhokje kan wel hulp en uitleg worden verschaft aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
In veel gemeenten of zorgorganisatie ’s wordt hier in aanloop naar de verkiezingen extra aandacht aan besteed. Ook kunnen mensen voor
informatie terecht op de website www.stemjijook.nu.
Het meldpunt Onbeperkt Stemmen van het College voor de Rechten van de Mens is ook voor de Europese verkiezingen geopend.
Hoe is het met de toegankelijkheid van een stemlokaal en is het stemformulier goed te gebruiken? Deel je ervaring via het meldpunt.
Het meldpunt is niet alleen bedoeld voor ervaringen op de dag van de verkiezingen. Ook ontvangt het College ook graag meldingen over hoe het voorbereiden op de het stemmen is gegaan.
Was het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld goed toegankelijk?
Zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen worden gedeeld bij het meldpunt.
Een melding kan anoniem worden ingediend.