Handen af van het minimumloon

14 sep.

LFB Goes

Locatie Rommerswalestraat 1 in Goes

Tijd 19:30 - 21:00

De beschaving van een land kun je aflezen aan de manier waarop wordt omgegaan met kwetsbare groepen, zoals mensen met een arbeidsbeperking.
Maar de huidige regering laat mensen met een arbeidsbeperking in de kou staan.

Sinds de invoering van de participatiewet drie jaar geleden, zijn sociale werkvoorzieningen al wegbezuinigd.
Nu wil de regering mensen met een arbeidsbeperking ook nog onder het minimumloon laten werken.
Met dit plan krijgen werkgevers geen subsidie meer als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.
In plaats daarvan krijgen zij toestemming om hen onder het minimumloon te betalen.
Ook bouwen werknemers met een arbeidsbeperking geen pensioen op over de uren die zij werken.