Laat mij mijn eigen gang maar gaan

14 feb.

Laat mij mijn eigen gang maar gaan

Locatie NHL Stenden Hogeschool (BESLOTEN BIJEENKOMST)

Tijd 09:30 - 11:00

Tijdens deze training gaan studenten en professionals met ervaringsdeskundigen van de LFB aan de slag. Zij kijken naar de film van Henk van Dijk en praten hier met elkaar over.