Angie Mason

ervaringsdeskundige in opleiding

Als je iets wil, dan kan je het ook! Maar blijf vooral jezelf en ga niet over je eigen grenzen.

a.mason@lfb.nu
06 34323112