Marlo Ricardo Ruiter

Ervaringsdeskundige in opleiding

Soms slaat het leven met een baksteen tegen je hoofd, verlies geen hoop.