17 december 2020

Extra aandacht nodig voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

Het beleid van de overheid is erop gericht om in deze coronatijd zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. De denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad (SER) wil dat er in dit beleid specifieke aandacht komt voor kwetsbare groepen.

De denktank komt met zeven aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde kennisdocument ‘Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’.

Ieder(in) heeft in samenwerking met de achterban aan dit rapport een bijdrage geleverd.
Door het perspectief van mensen met een beperking in te brengen.
Hierbij werden onderwerpen besproken als het gebrek aan maatwerk in de ondersteuning, de funeste uitwerking van bezuinigingen voor deze groep en het gebrek aan goede cijfers over inclusie op de arbeidsmarkt.

Bron: Ieder(in)