22 oktober 2021

Filmpremière ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’

Afgelopen zaterdag, 16 oktober, was de première van de film van Henk van Dijk in het Tryater in Leeuwarden. De inhoud ging over zijn leven in de instelling en hoe hij zijn eigen regie nam om zich een plekje in de samenleving te verwerven.

Een première die door ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking door middel van de unieke ‘door en voor’ methode uitgevoerd werd. Dit alles met ondersteuning op de achtergrond. Op deze manier hebben we laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking meer kunnen dan mensen denken en door deze methode tot bloei komen.

Deze dag was Marlo Ruiter de fotograaf en Evert Pultrum verzorgde de vlogs. Corrie en Wouter hebben de gasten opgevangen en de vaccinatie code gecontroleerd. Daarna konden de gasten genieten van een bakje koffie of thee met een Fries duimpje (Fryske Dúmkes).
Onno Spreij (Podiumschool) zorgde voor wat humor tussendoor. Hij zorgde er o.a. voor dat iedereen op tijd naar binnen ging voor de film en dat de mensen op het podium goed te horen waren doormiddel van de microfoons.

Dagvoorzitters Wouter Ykema  en Harro Zwier deden het welkomstwoord en zij hebben ons door het programma geleid. Met alle genodigden hebben we de indrukwekkende film “Laat mij mijn eigen gang maar gaan” bekeken.

Harro en Wouter hebben na de film allerlei genodigden geïnterviewd. Aan hen werden een aantal vragen gesteld. Het was bijzonder om te horen hoe iedereen de film heeft beleefd en wat het met hun heeft gedaan en wat ze ermee gaan doen.

Henk, Hillegonda en Nadieh traden op met het nummer “We zullen door gaan”. Het lied hebben ze zelf geschreven en ze werden begeleid door Nadieh op haar gitaar. Er werd mee gezongen en er zijn vele traantjes weggepinkt.

De directeur van de LFB, Ellis Jongerius hield een indrukwekkende speech.

De filmploeg en (de acteur) Henk van Dijk werden in het zonnetje gezet door de dagvoorzitters.  De regisseur kreeg nog een extra applaus. Ze kregen van Yta Strikwerda een bos bloemen voor hun bijzondere en unieke prestatie. Yta sprak nog een indrukwekkend dankwoord en bedankte Henk voor zijn hulp die hij haar biedt op het werk bij de LFB.

Henk sprak zijn dank uit met de woorden: “kijk eens in de zaal hoe groot mijn netwerk is geworden”. Hij bedankte iedereen voor de donaties groot of klein, jong of oud en met een glimlach. Zijn droom is uit gekomen.

Ook is het zijn wens nu de wereld in te gaan met zijn film en het daarbij behorende lesprogramma, alleen onder leiding van ervaringsdeskundigen van de LFB.

Nadat de dagvoorzitter iedereen bedankte, was het tijd voor feest, een drankje en een hapje.

Onze middag was geslaagd en de reacties waren indrukwekkend en het belangrijkste feit is dat Henk door zijn verhaal vele mensen de ogen heeft geopend.

We willen graag iedereen bedanken die mee hebben gewerkt aan de film en dat we gebruik mochten maken van het Tryater.