1 mei 2023

Groepsgesprekken “Veiligheid binnen de G-sport”

Dinsdag 25 april organiseerde we vanuit LFB landelijk groepsgesprekken.
De groepsgesprekken gingen over veiligheid en grensoverschrijdend gedrag rondom G-sport.
Aan de groepsgesprekken deden ervaringsdeskundige mee van de LFB.

Er werden deze dag 2 groepsgesprekken gevoerd.
Aan de gesprekken deden 13 ervaringsdeskundige mee.
Aan het ochtend gesprek deden 7 ervaringsdeskundige mee en aan het middag gesprek 6 ervaringsdeskundige.

Wat kan er beter? En hoe kunnen trainers ervoor zorgen dat de veiligheid binnen G-sport voorkomen kan worden.
De ervaringsdeskundige van de LFB vertelde hun ervaringen met dit onderwerp en of ze weleens hiermee te maken hebben.
Ze gaven ook aan wat er beter kan als het gaat over de veiligheid binnen de G-sport.
De ervaringsdeskundige gaven ook tips over de veiligheid binnen de G-sport.

Het waren 2 mooie groepsgesprekken.
Het was een geslaagde dag.