8 februari 2024

Fryske Netwurksirkel 1 februari 2024

Het onderwerp van deze Fryske Netwurksirkel was “Digitale toegankelijk van websites van Friese gemeenten”. Een onafhankelijke organisatie heeft de digitale toegankelijkheid van de websites beoordeeld. Het doel is, dat de websites allemaal toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

Voor iedere burger moeten overheid/gemeente websites toegankelijk zijn. Henk van Rijen en LFB Wolvega hebben een aantal gemeenten bekeken.

Digitale toegankelijkheid voor websites van de overheidsinstellingen, en dus ook voor gemeenten, is vanuit Europa een wet geworden. Dit houd in dat een website aan 50 criteria (voorwaarden of eisen) moet voldoen. Denk hierbij aan kleurgebruik etc. ook is het belangrijk dat een website bedienbaar moet zijn. Een toegankelijkheidsverklaring is 3 jaar geldig. Als de website helemaal goed is word er een label (waarde) afgegeven van A t/m E. Label A is het best. Die toegankelijkheidsverklaring moet dan ook op de website terug te vinden zijn. Als een aantal criteria van de 50 niet afgevinkt kunnen worden, dan moet er naar gekeken en aan gewerkt worden, om wel een toegankelijkheidsverklaring te krijgen.

De digitale toegankelijkheidsverklaring gaat nu vooral om websites van overheidsinstanties zoals bij gemeenten. De overheid  heeft een rol om te stimuleren dat dit verder word uitgebreid in de gemeente. Wat opvalt is dat niet alle criteria even makkelijk te begrijpen zijn. Het is zou goed zijn om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het ontwerpen van de websites. Tijdens de Fryske Netwurksirkel lieten ze een overzicht van 18 gemeenten zien, met daarachter de Label A-D per gemeentewebsite. Opvallend was volgens Henk van Rijen dat gemeenten met een Label A veel te vinden was, over hoe zij aan deze status komen. En bij een Label E viel op dat hier dan weinig over gedeeld werd.

LFB Wolvega heeft gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Fryske Marren en Opsterland nog wat verder onderzocht. Hierbij hebben zij gekeken, naar de uitleg waarom, en hoe bepaalde labels worden beoordeeld. Zo heeft Weststellingwerf nog een aantal punten om te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de video’s die op de website staan. Daarbij moet het dan ook ondertiteld worden.
Ooststellingwerf leek in eerste instantie een label B te zijn, maar als men verder klikt werd er een label D getoond. Dit heeft ermee te maken dat er niet binnen de tijd van een half jaar, voldaan is aan de criteria label B. Dan zakt het label als het ware weer naar beneden. Er werd ook nog besproken dat een aantal formulieren nog niet altijd toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Jeroen Veltheer stelde nog de volgende vraag:
“Waar kunnen mensen met een beperking punten melden?” “Wie kan je helpen en waar kan je terecht voor vragen?” Judith Westerman, bestuur ondersteuner van VFG (Vereniging Friese Gemeenten), was ook aanwezig in de meeting. Ze vertelde dat ze digitale toegankelijkheid op de agenda zetten.

De volgende Fryske Netwurksirkel is op donderdag 11 april om 13:30 uur, het onderwerp voor de volgende online Fryske Netwurksirkel is de Omgevingswet die per januari 2024 ingegaan is.