29 april 2019

Gemeenten blijven achter bij het realiseren van beschut werk

Bijna de helft van de mensen met een indicatie voor beschut werk wacht nog op een werkplek.
Dit blijkt uit het onderzoek: Thermometer beschut werk – wel budget, weinig werkplekken’.
De voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), Gerrit van der Meer, heeft het rapport aan staatssecretaris Van Ark overhandigd, tijdens het jaarlijks congres van de Landelijke Cliëntenraad (LCR).

Beschut werk is sinds 2015 onderdeel van de Participatiewet.
Het is bedoeld om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking werk te  bieden in aangepaste omstandigheden, die je niet kunt vragen van een reguliere werkgever.
De gemeente krijgt extra middelen voor het realiseren van beschut werkplekken.
Dit kan in de oude sociale werkplaatsen worden ingericht, maar ook bij reguliere werkgevers die hiervoor openstaan.

Bron: Ieder(in)