26 juni 2019

Gemeenten hebben beschut werk niet op orde

Het gaat niet goed met het beschut werk in Nederland.
Gemeenten lopen achter bij het regelen van het aantal afgesproken werkplekken en in een recente brief aan de Tweede Kamer neemt Staatssecretaris Van Ark een voorschot op een mogelijke verlaging van het aantal beoogde werkplekken omdat er minder behoefte aan zou zijn.

Ieder(in), MIND, Mobility en de LCR bestrijden dit.
De suggestie dat er minder behoefte is aan beschut werk, botst met het feit dat in 2018 zeker 1200 mensen met een indicatie voor beschut werk nog steeds werkloos thuiszitten.
Het is dus maar de vraag of de behoefte van mensen met een beperking lager is of dat er in de uitvoering bij gemeenten knelpunten zijn.

Bron: Iederin