17 februari 2022

Gespreksvoering 17 februari NHL Stenden Leeuwarden

Op 17 februari zijn Evert, Paulien en Daniëlle naar de NHL Stenden in Leeuwarden geweest voor de training gespreksvoering met mensen met LVB.

Er waren studenten aanwezig van verschillende opleidingen. De training werd aan 2 verschillende groepen gegeven. Na een korte voorstelronde mochten de studenten vragen stellen aan Evert. Evert heeft hierbij verteld over de LFB, waar hij trots op is en ook wat hij nodig heeft in zijn werk. Evert mocht de studenten ook vragen stellen waardoor er interessante gesprekken ontstonden.

Later mochten de studenten aangeven waar ze tegen aanlopen in het contact met mensen met een LVB. Hier kon Evert als ervaringsdeskundige tips geven om mee te nemen in de praktijk.

De studenten waren erg enthousiast, hierdoor ontstonden er leuke gesprekken om over na te denken. De studenten konden tijdens deze training hun ervaringen uitwisselen, waarop Evert weer kon reageren.