18 januari 2019

Gesprekswaaier Wet zorg en dwang maakt set compleet

De gesprekswaaier over de Wet zorg en dwang is verschenen.
Dit is het laatste product dat is gemaakt in het kader van het programma Samen Sterk voor Kwaliteit.
Er was al een brochure en een poster in begrijpelijke taal en beeld.

De gesprekswaaier kun je gebruiken om met elkaar in gesprek te komen over onvrijwillige zorg en de rechten van mensen met een verstandelijke beperking.

Brochure, poster en gesprekswaaier hebben dezelfde stijl. Ze zijn aanvullend aan elkaar.
De materialen geven uitleg over de Wet zorg en dwang (Wzd).
In eenvoudige taal vertellen we wat de wet voor jou kan betekenen.
De Wzd is een ingewikkelde wet.
De Wzd regelt onder andere de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen.

Ga naar de webshop voor meer informatie over deze materialen.

De brochure, poster en gesprekswaaier Wet zorg en dwang zijn gemaakt door KansPlus en de LFB, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’. Dit is een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ en het ministerie van VWS.