7 juni 2023

Goed nieuws voor rechtsbescherming voor mensen met een beperking

In Nederland gaat het kabinet aan de slag met het goedkeuren van protocollen van het VN-verdrag Handicap en het Internationale Verdrag van de Rechten van Kind (IVRK).
Het kabinet heeft besloten om direct te starten met het goedkeuringsproces van het VN-verdrag handicap.

Nu kun je alleen nationaal (in het land zelf) een klacht indienen als jij vind dat men zich niet houdt aan de rechten van het verdrag. Als dit protocol goedgekeurd wordt kun je een klacht indienen bij een internationaal (waar meerdere landen bij zijn betrokken) comité. Dit betekent dus extra bescherming van mensen met een beperking tegenover de overheid.

Jeanet Wardenier: ‘’Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking zelf een klacht mogen indienen en dat mensen hier sterker in worden gemaakt door hun omgeving’’.

Meer informatie