5 februari 2021

Handreiking meepraten en meebeslissen over technologie in de gehandicaptenzorg

Veel zorgorganisaties willen graag meer technologie inzetten. Omdat technologie het leven van cliënten raakt, is het belangrijk dat zij hierover meepraten en meebeslissen.

Hoe kun je als cliënten-, bewoners- of verwantenraad meepraten en meebeslissen over technologie?
En hoe kun je als begeleider, manager of bijvoorbeeld bestuurder cliënten meer betrekken bij de verschillende stappen die worden doorlopen bij het implementeren van technologie in de zorgorganisatie?

Deze handreiking helpt je op weg!
Er is ook een handreiking in eenvoudige taal.
Klik hier voor de handreikingen en meer informatie.

Deze handreiking is tot stand gekomen binnen de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg. Dit is een programma van Volwaardig Leven, in opdracht van het Ministerie van VWS en uitgevoerd door Vilans en Academy Het Dorp. De Innovatie-impuls heeft als doel om meer technologie in de gehandicaptenzorg in te zetten. Deze technologie moet bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten en kwaliteit van zorg voor cliënten.