28 september 2020

Het Juiste Loket: informatie en advies langdurige zorg en corona(current)

Het Juiste Loket biedt sinds kort informatie en advies bij vragen of problemen die met corona en langdurige zorg te maken hebben.
Het Juiste Loket biedt actuele informatie over afspraken en richtlijnen voor corona en zorg en kan mensen advies geven als zij willen weten wat hun rechten zijn of wat de regelingen betekenen in hun situatie.

Daarbij kan het gaan om zorg uit Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet.
Ook kunnen mensen contact opnemen met het Juiste Loket als door de coronacrisis de zorg niet- of anders geregeld wordt.
Bijvoorbeeld: als de zorgaanbieder niet met een passende oplossing voor dagbesteding komt, of als het niet lukt met de gemeente tot afspraken te komen voor noodzakelijke aanvullende zorg.
Het Juiste Loket kan helpen als mensen vastlopen in het regelen van zorg of ondersteuning, of wanneer dit dreigt te gebeuren.
Waar nodig en mogelijk gaat het Juiste Loket aan de slag om een passende oplossing te vinden.
Uiteraard is Het Juiste Loket ook gewoon bereikbaar voor alle andere vragen die te maken hebben met langdurige zorg.

Contactgegevens Juiste Loket
Telefoonnummer:
030-7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl

Uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.
Spoedeisende vragen rondom palliatieve zorg zullen wij dezelfde werkdag of uiterlijk de volgende werkdag behandelen.
Ook spoedeisende vragen rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis behandelen wij binnen deze termijn

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 10:00 – 17:00 uur
Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo en Ieder(in) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Bron: Iederin