15 mei 2020

Hoe regel je de dagbesteding in Corona-tijd?

Door de nieuwe Corona-maatregelen mogen we de komende maanden steeds een beetje meer doen.
Als daardoor meer mensen ziek worden, veranderen de maatregelen weer.
Hoe gaat zorgorganisatie Estinea de komende maanden om met de dagbesteding voor de cliënten?

Danny en Michiel van de LFB praatten met begeleider Tjerk van Estinea.

Hoe hebben jullie het bedacht om de dagbesteding open te doen?
De dagbesteding blijft dicht tot 1 september.
Wel wordt er per persoon gekeken die thuis wonen of we hier wat voor kunnen betekenen.
De mensen die in woningen wonen van Estinea, krijgen dagbesteding op de woning tot dan.

Hoe gaan jullie 1,5 meter afstand toepassen in juni in het restaurant?
Het trefpunt in het centraal bureau van Estinea is een dagbestedingsplek.
Dus die blijft dicht tot 1 september.

Hoe hebben jullie de medewerkers op de hoogte gehouden deze periode?
Wij krijgen na iedere persconferentie een mail van het bestuur van Estinea.
Daarin staat wat de maatregelen inhouden.
Per woning wordt dit dan ook doorgenomen met de cliënten.
We bespreken dan wat de veranderingen voor hen zijn.