21 februari 2022

Hulphond wel of niet welkom?

Een hulphond mag toch niet geweigerd worden?
Een lokale belangenbehartiger wil het zeker weten, en neemt contact op met het Meldpunt van Ieder(in).

“Ik werk samen met de gemeente aan de toegankelijkheid.
Bij bezoeken aan zaken en instellingen komen we veel misverstanden tegen over de hulphond.
Bij veel zaken of instellingen, soms ook bij Staatsbosbeheer, zijn hulphonden niet echt welkom.
Wij proberen steeds te overtuigen dat een hulphond niet geweigerd mag worden.
Maar wij twijfelen soms ook of we die stelling kunnen waarmaken.
Wat is wel en niet toegestaan?”

Klik hier voor het antwoord van het meldpunt.

Ieder(in) ontvangt graag signalen van mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte gediscrimineerd worden of zich gediscrimineerd voelen.
Word jij ook geweigerd vanwege je hulphond of stuit je op andere vormen van discriminatie vanwege je beperking?
Laat het ons weten. Neem contact op met ons Meldpunt

[Bron: Ieder(in)]