18 januari 2021

I Have a Dream

Martin Luther King riep tijdens zijn speech de bekende uitspraak “I have a Dream”.
Daarmee bedoelt hij dat iedereen gelijk kansen en gelijke rechten moet kunnen krijgen.
En gelijk behandeld moet worden ook al heb je een beperking of lijk je er anders uit te zien, iedereen moet gelijk behandeld worden.

Afgelopen maandag 18 januari was het de dag van Martin Luther King. Hij stond voor gelijkheid in de samenleving bij en voor alle burgers. Dat was zijn droom.
Vanuit LFB Wolvega kwam het idee om, met Martin Luther King in gedachten houdend, een aantal collega’s te vragen over hun wensen en dromen van nu. We hebben een aantal collega’s gevraagd om ook een aantal wensen of dromen op te schrijven wat zij belangrijk vinden van gelijkheid in de samenleving.

Ervaringsdeskundige Jeanet Wardenier (VN-ambassadeur) gaf aan dat mensen met een beperking een leven lang mogen leren.

Ervaringsdeskundige Henk van Dijk (75 jaar, onze oudste collega en tevens ook VN-ambassadeur in hart en nieren) gaf aan dat hij het luisteren naar mensen met een beperking belangrijk vind. Hij wil ook dat mensen met een leidinggevende functie serieus luisteren naar de verhalen van mensen met een beperking en vanuit daar verder gaan werken.

Ervaringsdeskundige Harro Zwier (VN-ambassadeur) vertelde dat iedereen gelijke kansen moet krijgen op een betaalde baan. Deze wens dat mensen met een beperking een betaalde baan mogen krijgen, is ook een wens of droom van ervaringsdeskundige Wouter Ykema (VN-ambassadeur) en ervaringsdeskundige in opleiding Marlo Ruiter. Zij geven ook aan dat iedereen mee moet kunnen doen. Hierbij wensen zij ook dat de betaalde baan eventueel met aanpassingen mogelijk zou moeten zijn, misschien met extra begeleiding als dat nodig is.

Coach Anne Tuinhof gaf aan dat iedereen die wil sporten, ook echt moeten kunnen sporten.
En nog belangrijker: Dat de sport die gegeven word, ook echt toegankelijk is.

Coach Rietje Oomen is geïnspireerd door Martin Luther King en Nelson Mandela. Daarom helpt zij mensen met een beperking zodat ze gelijkwaardig in de wederkerigheid mee kunnen doen in de samenleving zoals iedere burger.

Ook ervaringsdeskundige in opleiding Evert Pultrum vindt dat sport en andere verenigingen nog beter en makkelijker toegankelijker mogen worden voor mensen met een beperking.
Er word te weinig geluisterd naar jongeren die eenzaam zijn en hen die niet actief mee kunnen doen aan activiteiten in de samenleving. Voor sommige mensen is de stap te groot. Zijn wens is dus dat niemand alleen is en een actieve bijdrage levert aan een gelijke samenleving, waarin niemand word buitengesloten ook al is de persoon verlegen of met een andere zowel zichtbare als onzichtbare beperking.

Stagiaire Elles Beenen heeft ook een mooie grote droom. Haar droom reikt tot ver over de landsgrenzen. Haar wens is dat iedereen in de wereld net zo denkt als de LFB.
Dat betekent dat iedereen er bij hoort. Weg met grenzen en beperkingen!
Dus elkaar elkaar helpen waar nodig is. iedereen even mooi, bijzonder en gelijk.
Dan zou het leven van mensen met een beperking veel beter zijn!

De wens van ervaringsdeskundige Theo Regterschot kan ook “werelds” worden genoemd: De toegankelijkheid moet overal beter worden. Onder andere op straat met soms veel versperringen op de weg wat voor rolstoelgebruikers niet fijn is. Maar ook persoonlijk:
niet bang zijn voor dergelijke nieuwe plannen/ideeën/uitdagingen. Zoals Theo zelf dit het beste zelf kan verwoorden: “Niet op de kop laten zitten”. Kortom: Altijd gewoon je eigen weg gaan, aldus Theo.

Ervaringsdeskundige in opleiding Corrie Bentum heeft een korte, maar duidelijke boodschap.
Haar grootste wens is: Zo zelfstandig mogelijk kunnen en mogen zijn of mogen leven.
Iets wat in deze corona periode nog even niet mogelijk is. Maar wel aan gewerkt wordt

Stagiaire Reynuck vertelt dat ze leergierig en nieuwsgierig is.  Reynuck heeft ook een “leerzame” droom: Ze wil meer leren van ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld op scholen, gemeentes en bij zorginstellingen. Dat vinden wij niet raar, maar heel bijzonder!

Tot slot is de droom van ervaringsdeskundige Yta Strikwerda ook bijzonder: Zij wil iedereen in Nederland vertellen dat down heel normaal is. Yta wil gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Men moet kijken naar wat zij wel kan en niet naar wat niet kan.

Kortom, de gedachtegoed van Martin Luther King was vroeger al bijzonder, maar zit tegenwoordig nog steeds diep bij iedereen in zijn of haar hart. Ook zoals u heeft kunnen lezen, bij ervaringsdeskundigen, stagiaires en coaches van LFB Wolvega.

Iedereen mag zijn droom laten uitkomen, ongeacht beperking.

“I have a dream” Wat is jouw droom, voor jezelf of de wereld?