6 juli 2022

Idman Nur aanwezig bij directieoverleg

Vrijdag 24 juni was colllega Idman Nur aanwezig bij het directieoverleg van Stichting Katholiek Protestants Onderwijs Eindhoven e.o.
(SKPO).
SKPO heeft Kansrijk onderwijs voor alle kinderen als maatschappelijke opdracht hoog op haar agenda staan.

Fijn dat Idman de reis naar Eindhoven heeft willen maken om haar ervaringen tijdens een directieoverleg met ons te delen.
Voor ruim 60 directieleden van SKPO heeft Idman haar verhaal verteld.

Idman was door de werkgroep Kansrijk Onderwijs van de SKPO uitgenodigd om als ervaringsdeskundige en trainster bij de landelijke- belangenvereniging LFB haar verhaal te vertellen.
In haar verhaal blikt ze terug op haar onderwijs carrière en vertelt ze over het belang van inclusief onderwijs.
Door haar verhaal wordt duidelijk hoe belangrijk thuisnabij onderwijs is.
Omdat het hierdoor mogelijk is voor alle kinderen om samen met andere kinderen uit de wijk naar de school in de wijk te kunnen gaan.
Hoe belangrijk is het is dat kinderen met en zonder beperking elkaar ontmoeten.
Hoe belangrijk het geven van kansen is.
Dat we in het onderwijs, in onze maatschappij, veel meer zouden moeten kijken naar wat kinderen/jongeren wél kunnen in plaats van naar wat kinderen/jongeren niet kunnen.
Het verhaal van Idman maakte indruk.
Het belang van inclusief onderwijs wordt door haar verhaal nog beter voelbaar.
Na de presentatie van Idman was er nog tijd om vragen te stellen.
Hier werd door een aantal directeuren gebruik van gemaakt.
Na een welverdiend applaus voor Idman werd de directieochtend afgesloten.