20 januari 2022

Onverzekerde hulpmiddelen jagen gebruikers op kosten

Het consumentenprogramma Kassa besteedde op zaterdag 15 januari aandacht aan financiële problemen als gevolg van schade aan rolstoelen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wanneer je via de gemeente een rolstoel of ander hulpmiddel krijgt, is dat niet van jou, maar heb je het in bruikleen.
Je kunt het dan niet verzekeren want daarvoor is de gemeente verantwoordelijk, als eigenaar van het hulpmiddel.
En niet iedere gemeente regelt zo’n verzekering even goed, met alle gevolgen van dien.
Hoge kosten die je niet kunt verzekeren als gebruiker
Zo ontbreekt er vaak een cascoverzekering, die schade aan het hulpmiddel zelf moet dekken.
Wanneer je dan een ongeluk krijgt waarbij je hulpmiddel beschadigd raakt, kan het gebeuren dat je een rekening van duizenden euro’s krijgt voor reparatie.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in) is daar heel duidelijk over: Dat mag niet.
Het kan niet zo zijn dat de persoon met de beperking als gebruiker de prijs betaalt voor schade aan een duur hulpmiddel.
Terwijl het onmogelijk is om je daartegen te verzekeren.

Klik hier om de uitzending terug te kijken.

Bron: Ieder(in)