13 mei 2024

Inclusie: focus van individu naar omgeving

Jaap Olthof trok voor zijn proefschrift (het hard werken om normaal te zijn) jarenlang intensief op met mensen met een lvb en zag het van dichtbij. Harro Zwier, ervaringsdeskundige en belangenbehartiger voor de LFB, kan erover meepraten.

Voor de 1,1 miljoen mensen in Nederland met een licht verstandelijke beperking (lvb) is het hard werken om aan de norm te voldoen. Inclusie stelt niet zozeer eisen aan mensen met een lvb maar aan de samenleving.
Hieronder kan je een interview zien.
Dit interview ia afgenomen door Movisie aan Jaap Olthof en Harro Zwier.

Jaap Olthof denkt van wel. Het vraagt volgens hem om een verschuiving van focus: van het individu naar de omgeving. Niet de persoon maar vooral de samenleving dient dus te worden geproblematiseerd.
Een dergelijke sociologische benadering van beperkingen is noodzakelijk om de botsingen die mensen met een lvb ervaren te begrijpen en te erkennen.

Mystery guests

Harro Zwier, ervaringsdeskundige en belangenbehartiger voor mensen met een lvb, is het daar hartgrondig mee eens. Met het VN-Verdrag Handicap in de hand vraagt hij gemeenten om werkelijk inclusief te worden. Mystery guests stellen incognito lastige vragen aan een gemeente om erachter te komen hoe het is gesteld met de inspanningen op bijvoorbeeld het gebied van vervoer.

Het blijkt dat ook bij gemeenten het denken nog vaak gericht is op het empoweren van mensen met een lvb en niet zozeer op het veranderen van de gemeentelijke infrastructuur. Harro Zwier is dan ook kritisch over gemeenten, want volgens hem is er nog een wereld te winnen aan inclusie. ‘Heel veel gemeenten moeten nog hard knokken om mensen echt mee te laten doen.’

Bron Movisie Nederland