23 januari 2019

Inclusief burgerschap Hanzehoge school Groningen

Donderdag 17 januari heeft Harro Zwier een presentatie gegeven aan studenten en belangstellenden over het VN-verdrag.

Jaap Olthof van de Hanze hogeschool Groningen organiseerde die middag. Jaap had een onderzoek gedaan over “gelijkheid en gelijkwaardigheid” bij mensen met een verstandelijke beperking. Jaap heeft de LFB gevraagd of Harro een presentatie kon geven over zichzelf en het VN-verdrag. Harro vertelde eerst wat over de LFB en daarna vertelde hij iets over het VN-verdrag en daarbij heeft Harro ook een aantal VN-regels vertelt.

Harro heeft de deelnemers vertelt dat personen met een verstandelijke beperking nu niet in aanmerking komen voor een studiefinanciering. Het is nu zo dat leerlingen van een  VSO school 18 jaar zijn dan  de school moeten verlaten. Deze leerlingen moeten gelijk aan het werk in productie- en of schoonmaakwerk of bij de groenvoorziening bij de gemeente. Dit is nu niet meer van deze tijd. Alle burgers moet je gelijk behandelen. Dus ook mensen met een verstandelijke beperking moeten de mogelijkheid kunnen krijgen om verder te studeren en hebben dan ook recht op studiefinanciering om zijn of haar studie te kunnen betalen.

Na mijn presentatie over het VN-verdrag konden de aanwezigen nog vragen stellen aan mij en aan Thea en Anouschka, die ook een licht verstandelijke beperking hebben. Er werden veel vragen gesteld door de aanwezigen. Deze vragen konden wij goed beantwoorden. Daarnaast vroeg Jaap ook of Harro in een panel wilde deelnemen. Er waren drie stellingen
voorbereid die werden gesteld en hier kon het panel een antwoord opgeven. De 3 stellingen waren:

1. We kunnen de term ‘verstandelijke beperking’ beter afschaffen. Het label
werkt eerder uitsluiting dan insluiting in de hand.

2. Voor mensen met een beperking is meedoen in de samenleving soms
moeilijk. Het lijkt alsof discriminatie bewust in stand wordt gehouden. Het
is daarom aan gemeenten hiervoor (inclusief) beleid te maken.

3. Gemeenten willen graag dat mensen elkaar (gaan) helpen. Maar is dit wel
zo’n goed idee?

Hier heeft het panel op gegageerd. Daarna heeft Jaap het panel, Harro, Thea, Anouschka en Erica bedankt en de middag afgesloten.