1 juli 2024

Inclusiepanel Ooststellingwerf

Inclusie betekent dat iedereen, met of zonder beperking, kan meedoen in de samenleving. Iedereen hoort erbij. Het Inclusiepanel Ooststellingwerf is de schakel tussen inwoners en de gemeente.

Het inclusiepanel bestaat uit ervaringsdeskundigen van verschillende belangenorganisaties:

 • Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf
 • Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf
 • Voorlichting- en adviescommissie Wonen en Woonomgeving
 • LFB belangenbehartiging voor mensen met een licht verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel

Regelmatig schuiven bij vergaderingen ook andere belanghebbenden aan, denk hierbij aan:

 • Werkgroep participatie en leefbaarheid van de Adviesraad Sociaal Domein
 • Scala welzijnswerk
 • Beleidsmedewerkers – afhankelijk van het onderwerp

Wat doet het inclusiepanel?
Het Inclusiepanel adviseert en denkt mee om onze gemeente zo toegankelijk mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels, sporthallen of woningen 
 • het toegankelijk inrichten van straten, pleinen, parken en andere openbare plekken 
 • regelingen en afspraken op het gebied van onderwijs, werk, zorg en hulp 
 • leesbaarheid van (digitale) middelen zoals flyers, formulieren en websites

De HogeNood app is een mooi voorbeeld van toegankelijkheid in Ooststellingwerf. Met de HogeNood app vind je direct het dichtstbijzijnde toilet. Ondernemers en andere organisaties in de gemeente werken hieraan mee. 

Hoe is het inclusiepanel ontstaan?
Het inclusiepanel is er gekomen door een belangrijk besluit van de VN in 2016. De bedoeling van het VN-verdrag is dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand wordt buitengesloten en iedereen gelijke kansen heeft. 

Doel:  
“De gemeente Ooststellingwerf wordt door zijn inwoners en partners in 2030 ervaren en omschreven als een inclusieve gemeente”. Om dit te bereiken is het belangrijk om hier extra moeite voor te doen. In de gemeente is Inclusie een werkwoord. Inclusie gaat over hoe je met alle verschillen van mensen omgaat en hoe je samenwerkt. Ook als je heel erg van elkaar verschilt. Je wilt dat iedereen mee kan doen of mee mag praten.

Contact
Heb je als inwoner of organisatie vragen over inclusie? Of heb je zelf ervaring met inclusie en wil je meehelpen? Neem contact op met Gerkina Doze. Dit kan op maandag en dinsdag via telefoonnummer 0516-566 267 of e-mail: g.doze@ooststellingwerf.nl. 

Bron: Inclusiepanel Ooststellingwerf | Gemeente Ooststellingwerf

Personen op de foto:
Voorste rij (van links naar rechts): Jolanda Siersema en Marianne v.d. Harst. Middelste rij (van links naar rechts): Wouter Ykema , Margje Flapper, Elly Latuheru-Kies en Gerkina Doze. Bovenste rij (van links naar rechts): Rietje Oomen, Rene Schulkes en Bert Goeree. Ontbrekend op deze foto: Kyke Herz, Koos Braak en Aukje Oppersma.