24 mei 2024

Inclusieve stembureaus tijdens verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 6 juni zullen de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Ook dit keer zal stichting Prokkel met de campagne Inclusieve stembureaus ervoor zorgen dat er in nog meer gemeenten een of meer stembureaus zullen zijn waar mensen met een (licht) verstandelijke beperking actief zijn als vrijwilliger.

Tijdens de landelijke verkiezingen in 2023 waren er al in 220 gemeenten inclusieve stembureaus. Elke verkiezingsronde stijgt het aantal. Goed nieuws, vindt stichting Prokkel, want op deze manier wordt de samenleving steeds een stap inclusiever.

Marian Geling, landelijk projectleider van stichting Prokkel, blijft zich inzetten voor de toename van het aantal inclusieve stembureaus. “Voor de meer dan één miljoen mensen in Nederland met een licht verstandelijke beperking is het heel belangrijk dat ze betrokken worden bij dit democratische proces. We zien ook dat steeds meer gemeenten hiervoor open staan. Door deze campagne is er bijvoorbeeld meer aandacht voor het toegankelijk maken van de verkiezingen. Daarnaast zorgt het lokaal ook voor meer ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking en een verbreding van mensen hun blik. We horen heel veel positieve berichten over de stembureaus. Dus we gaan er echt voor dat uiteindelijk in elke gemeente in Nederland mensen met een verstandelijke beperking zich ook kunnen inzetten als vrijwilliger bij de verkiezingen”.

De vrijwilligers met een (licht) verstandelijke beperking kunnen verschillende werkzaamheden doen. “Vaak doen ze net als de andere vrijwilligers dezelfde taken, met het enige verschil dat ze hierin, indien nodig begeleid worden door een andere vrijwilliger, alhoewel sommige mensen het ook helemaal zelfstandig doen, en anderen de rol van gastheer of -vrouw vervullen. Momenteel zijn er meer dan 300 duo’s gevormd verspreid over zo’n 200 gemeenten. Net als de andere stembureauleden maken vrijwilligers met een licht verstandelijke beperking ook een toets voorafgaand aan hun werkzaamheden. Als voorbereiding op die toets en de praktijk organiseert stichting Prokkel online lessen.”

Meer informatie over de inclusieve stembureaus?
Klik dan hier.