5 november 2021

Inspiratiebijeenkomst Politiek actief met een beperking

STERKplaats Assen organiseerde samen met Zorgbelang Drenthe en de VN-ambassadeurs uit Drenthe op 28 oktober 2021 een inspiratiebijeenkomst over politiek actief worden met een beperking.

Ruim vijftig betrokken deelnemers bezochten de inspiratiebijeenkomst in het Drenthe College. Er werden mooie verhalen verteld door ervaringsdeskundigen die al politiek actief zijn en er werden goede vragen gesteld. Gedeputeerde Hans Kuipers gaf een toelichting op de stappen die de Provincie Drenthe zet om te komen tot een inclusieve samenleving. We gingen in groepen uit elkaar om ervaringen uit te wissel over bepaalde onderwerpen. Zoals het ontdekken van jouw plekje in de politiek en hoe neem je contact op met mensen uit de politiek. Maar ook het effect van maatschappelijk actief zijn op je zelfvertrouwen, gezondheid en kwaliteit van leven.

Op dit moment is slechts een half procent van de mensen met een beperking of chronische ziekte politiek actief. Als het aan ons ligt, komt hier de komende jaren verandering in en dat was dan ook het doel van deze avond. We gaan samen verder met dit onderwerp om de Drentse politiek toegankelijker te maken voor iedereen.

Binnenkort komt er een mooie video van deze avond online. Gemaakt door onze ervaringsdeskundige Judith Ros. Dus hou de facebookpagina van STERKplaats Assen in de gaten als je nieuwsgierig bent!