10 oktober 2022

Interview Daniëlle Schutgens, directeur HandicapNL

In de week van 26 september t/m 1 oktober hebben we weer collecte gelopen voor HandicapNL. Nu hadden we bedacht, voor het interview, de directeur van HandicapNL te vragen. Hieronder de vragen + de antwoorden die Daniëlle Schutgens, directeur HandicapNL heeft gegeven.

1. Wie bent u en wilt u zichzelf even voorstellen?
Mijn naam is Danielle Schutgens en ik ben directeur/bestuurder van de stichting HandicapNL. Hiervoor was ik directeur van de ABNAMRO Foundation die als opdracht had om het medewerkers-vrijwilligerswerk vorm te geven voor de bank. Ik ben getrouwd, heb twee dochters die bijna allebei uit huis zijn en woon in Driebergen.

2. Wat is uw functie binnen HandicapNL?
Ik ben directeur bestuurder van HandicapNL

3. Waarom bent u deze functie gaan doen?
In de tijd dat ik voor ABNAMRO werkte heb ik heel veel met goede doelen samen gewerkt. In de zoektocht naar passend vrijwilligerswerk voor medewerkers, passend in de zin dat het ook bij de kernactiviteit van de bank – financiële dienstverlening – moest horen heb ik heel veel contacten opgebouwd in die wereld. Op een gegeven moment wilde ik graag de overstap maken naar een goed doel. Daarbij wilde ik nog dichter naar werk opschuiven dat mij meer zingeving gaf.

4. Waar staat HandicapNL voor?
Eigenlijk spreekt het voor zichzelf. HandicapNL staat en is voor alle mensen in Nederland die een fysieke of verstandelijke handicap hebben.

5. Waarom is het zo belangrijk volgens u dat iedereen mee kan doen in de samenleving?
De samenleving, daar hoort iedereen bij! En niet alleen omdat ‘het zo hoort’ maar omdat het de samenleving veel meer kleur en inhoud geeft. We zijn allemaal nodig en hebben allemaal onze eigen inbreng die belangrijk is om goed en fijn samen te leven maar ook omdat het voor elk individu belangrijk is om naar vermogen zijn eigen inbreng en aandeel te leveren. Zo blijven we een gezonde én inclusieve maatschappij. Waarbij we elkaar accepteren.

6. Wat wenst u mensen met een handicap toe?
Dat ze meer gehoord en gezien worden en dat daarmee hun deelname in werk, wonen, vrijetijdsbesteding vanzelfsprekend is voor iedereen in Nederland. En daarbij wens ik dat daarmee ook alle ‘figuurlijke en letterlijke’ obstakels worden weggenomen om dit ook volwaardig te kunnen doen.

7. Hoe ziet voor u het perfecte plaatje eruit als het gaat om inclusie voor mensen met een beperking?
Dat waar ik in Nederland ook kom; in winkels, kantoren, festivals, muziekscholen, woonhuizen, speeltuinen of restaurants, ik ook overal mensen met een handicap ontmoet. En dat ze welkom zijn doordat de voorzieningen er zijn die ze nodig hebben én ze welkom zijn omdat we ons allemaal realiseren dat ze een waardevolle bijdrage leveren.

8. Bent u bekend met onze organisatie de LFB? Zo ja, kunt u hier iets over vertellen?
Jazeker, ik ken Joost Blommendaal heel goed maar ook Ellis Jongerius, niet alleen in haar rol als directeur maar ook als bestuurslid van SPZ. Sterker nog, we waren bijna ‘samen gaan wonen’, als de corona crisis niet was uitgebroken in 2020.
We hebben een tijd heel serieus samen gezocht naar een werklocatie. Voor HandicapNL had dat een heel belangrijk winstpunt. Namelijk de hele dag ervaringsdeskundigheid, voor alle dingen die wij doen, meteen bij de hand. Het leek ons geweldig om samen een pand te delen en zo veel dichter te mogen werken op mensen die ons op alle terreinen met hun talenten konden ondersteunen.
HandicapNL vindt het werk van de LFB ontzettend belangrijk, omdat ervaringsdeskundigheid belangrijk is om de goede weg te bewandelen in de keuzes die we maken. Laten we vooral niet óver mensen met een handicap praten maar vooral mét mensen met een handicap!

9. Heeft u nog een mooie uitspraak voor mensen met een handicap?
Ons motto is:
“Stopt niet tot dat iedereen in Nederland met een handicap een normaal dagelijks leven kan leiden.”

Directeur HandicapNL, Daniëlle Schutgens