31 mei 2023

Interview Lisa Westerveld: ‘De samenleving moet zo ingericht zijn dat iedereen mee kan doen.’

Lisa Westerveld is politica voor GroenLinks. Ze vindt dat mensen met een beperking zich niet hoeven aan te passen aan de samenleving, maar dat de samenleving zo ingericht moet zijn dat iedereen mee kan doen. In een openhartig gesprek met ervaringsdeskundige Idman Nur van de LFB, licht de politica haar motieven als Tweede Kamerlid Toe.

Wie ben je en waarom ben je de politiek in gegaan?

‘Ik wil de dingen beter maken voor mensen die soms een extra steuntje in de rug of extra hulp nodig hebben. Dat past bij wie ik ben. We zijn op de wereld gekomen om die een stukje mooier te maken voor anderen.’

‘Ik ben opgegroeid in de Achterhoek en tijdens mijn studie in Nijmegen heb ik me ingezet bij een studentenvakbond voor betere onderwijshuisvesting. Ik raakte in gesprek met een aantal Kamerleden en kwam erachter veel afhankelijk is van wat in Den Haag gebeurt. In 2014 dacht ik: “Als ik iets wil veranderen, dan moet ik de politiek in.” Ik werd gevraagd op de lijst GroenLinks van de gemeenten. Eén van de dingen die in gemeenten worden geregeld, zijn voorzieningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Wat is voor jou een bron van inspiratie in jouw leven?

‘De jongste broer van mijn moeder heeft het syndroom van Down. Hij is slechts 8 jaar ouder dan ik. Als kind kwam ik daar vaak over de vloer en speelde met hem. Ik wilde altijd al verschillende mensen tegenkomen. Dat vind ik belangrijk. Zo kwam ik als jong kind ook al in aanraking met kinderen uit een zorginstelling. Dit heeft mij geleerd dat verschillen bij het leven horen. Ik heb veel van mijn moeder en deze oom geleerd.’

Jij bent er voorstander van dat kinderen meer met elkaar opgroeien waar mogelijk samen naar school en naar de sportclub gaan. Waarom?

‘In Nederland gaan er nog steeds kinderen naar het speciaal onderwijs waar ze met een busje naartoe worden gebracht. Heel veel kinderen komen zo niet in aanraking met kinderen met een beperking. Ze groeien apart van elkaar op. Het is mijn overtuiging dat ze van elkaar leren als ze wél samen opgroeien.’

Heb je ene inspirerend voorbeeld van kinderen met een beperking die naar een ‘gewone school’ gaan?

‘Ik ben gaan kijken op een school in Nijmegen en ging daar met een aantal ouders in gesprek. Eén ouder had een heel leuk jong meisje dat vroeger niet kon praten. Haar vader vertelde dat het heel moeilijk voor haar was om praten op het speciaal onderwijs te leren. De andere kinderen hadden daar immers ook moeite mee. Inmiddels gaat dit meisje nu samen met anderen naar een gewone school waardoor ze goed leerde praten. Voor de andere kinderen is het ook leerzaam om om te gaan met een kind dat een beperking heeft. Het maakt dat kinderen met een beperking minder als speciaal worden gezien. Voor een klein aantal kinderen blijft het wel altijd goed om naar speciaal onderwijs te gaan.’

Heb je al concrete plannen voor je nota als het gaat om de gehandicaptenzorg?

‘De nota is in makkelijke taal beschreven en zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Het gaat over de brede zin van toegankelijkheid. Dat de samenleving zó wordt ingericht dat iedereen mee kan doen. De wet- en regelgeving moet veel toegankelijker zijn.

Ik ben voor een inclusieve samenleving. Er is al een plan voor het toegankelijk maken van gebouwen en nieuwbouw. Dit moet bijvoorbeeld aan Europese bouwregels voldoen, dat zou een standaard moeten zijn.’

Hoe zet je/jouw eigen ervaringskennis in jouw partij en de Tweede Kamer in?

‘We hebben allemaal onze ervaringskennis in huis, het inzetten daarvan zorgt ervoor dat dingen veranderen. Ik ben fan van het inzetten van ervaringskennis en heb daarmee veel kunnen bereiken.’

Wat betekent het voor jou om onbeperkt mee te doen?

‘Het echt mee kunnen doen heeft alles te maken met het breder inrichten van de samenleving. Zodat iedereen mee kan doen. Er zijn nog veel belemmeringen. We hebben dan ook iedereen nodig om hier iets aan te doen. Er wordt nog te veel gekeken naar wat iemand niet kan in plaats van wél. Het kan zo frustrerend voor iemand zijn niet alles eruit te halen, terwijl je het wel kunt. We zijn allemaal uiteindelijk niet zo verschillend van elkaar.’

Heb je nog tips voor mensen die werkzaam zijn in de zorg?

‘Wat in de politiek besloten wordt, heeft direct invloed op mensen en hun dagelijks leven. Niet iedereen is zich daar bewust van. Laat het de Twee Kamerleden weten als je tegen wet- en regelgeving aan loopt. Of ga met raadsleden in gesprek. Laat vooral van je horen. Een e-mailberichtje kan vaak al helpen!’