7 december 2018

Je mag het gesprek met je zorgverlener opnemen. Wist u dat?

Eind 2017 is er een wet aangenomen.
Daarin staat dat je als patiënt altijd een geluidsopname mag maken van het gesprek met je zorgverlener in de spreekkamer.
Je kunt het gesprek dan thuis nog eens rustig na luisteren en indien gewenst delen met je ouders, broer, zus of begeleider.

Dit kan fijn zijn als je het bijvoorbeeld lastig vindt om informatie te onthouden of te begrijpen.
Of wanneer je op basis van de informatie een keuze moet maken voor een behandeling.
Het is belangrijk om te weten dat toestemming van de zorgverlener voor het maken van de opname niet (meer)noodzakelijk is.
Het is wel zo netjes om uw zorgverlener van te voren in te lichten.
Dat kan misschien even spannend zijn.
Vooral wanneer je jouw zorgverlener al een tijdje kent.
Toch is het slim om je wens te vertellen en samen tot afspraken te komen.

Willemijn Engberts is masterstudent aan de Radboud Universiteit en doet een kleinschalig onderzoek naar het effect van geluidsopnames in de spreekkamer.