26 november 2019

Jouw gemeente Inclusief

Op 5 oktober zijn Jeanet en Wouter samen met Tine en Hester van de gemeente Ooststellingwerf naar de bijeenkomst ‘Jouw gemeente Inclusief’ geweest.
De bijeenkomst werd gehouden in het NBC congrescentrum in Nieuwegein. Hierbij waren gemeentes en ervaringsdeskundigen aanwezig.

Het doel van de bijeenkomst was om gemeentes en ervaringsdeskundigen samen te laten werken aan een inclusieve agenda. Er zijn verschillende onderwerpen behandeld waaronder “Samen naar school” en “Proeven aan inclusie”.
Tijdens de eerste ronde volgde Jeanet de workshop “Samen naar school”. Deze workshop had te maken met passend onderwijs. Tijdens de workshop hebben we een presentatie gekregen. Daarna hebben we een filmpje gekeken over kinderen met en zonder een beperking die naar één school gingen. Tot slot zijn we nog met elkaar in gesprek gegaan over dit onderwerp.

Wouter volgde tijdens de eerste ronde de workshop “Werken aan digitale toegankelijkheid”. Deze workshop ging over hoe toegankelijk de websites van de gemeenten zijn. Zijn deze duidelijk en in makkelijke taal te lezen? Hoef je niet veel te klikken? Hebben gemeenten een goede voorlees functie op hun website?
Het kwam er op neer dat er nog veel moest gebeuren en dat ze voor 1 september 2020 aan de richtlijnen van het VN-verdrag moeten voldoen.

Tijdens de tweede ronde volgde Jeanet en Wouter de workshop “Proeven aan inclusie”. Deze workshop ging over een brug bouwen. Zij kregen als opdracht om een zo lang mogelijke brug te bouwen van spaghetti, papier en plakband. Dit gebeurde in drie groepen. In elke groep zaten drie mensen met een beperking.

De ene zat helemaal vast, de andere kon zijn arm niet gebruiken. De derde persoon had een bril op waardoor je kon niks zien. Door deze opdracht werden zij zich bewust van hoe je met iedereen kunt samenwerken. Van de eerste workshop heeft Jeanet geleerd dat mensen met een beperking meer moeten deelnemen aan het normale onderwijs maar wel met extra aandacht.

Van de tweede workshop hebben we geleerd dat je bewust van moet zijn hoe je met elkaar kunt samenwerken. Het is belangrijk is om iedereen er bij te betrekken. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst en we hebben er veel van geleerd. Het zorgde voor meer bewustwording over de inclusieve agenda binnen de gemeenten.