18 december 2018

Juridisch Steunpunt moet stoppen

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) moet sluiten.
Het is vanuit de subsidie niet langer toegestaan om mensen rechtstreeks te helpen met juridisch advies en ondersteuning.
Het werk van het steunpunt wordt komende maanden afgebouwd.

Ieder(in) is niet blij met de noodgedwongen sluiting.
Er gaat immers een belangrijke hulpbron voor mensen met een beperking of chronische ziekte verloren.
Ieder(in) heeft gezocht naar andere mogelijkheden voor deze vorm van juridische dienstverlening.
Dat is nog niet gelukt.
Het Juridisch Steunpunt hielp bij bezwaar en soms beroep, maar had vooral een voorlichtings- en wegwijs functie in het hele brede spectrum van alle zorgwetten, arbeid en het sociaal domein.
Daarin was het steunpunt uniek en onvervangbaar.
Met de sluiting komt een einde aan de juridische ondersteuning die Ieder(in) (en haar juridische voorgangers) 17 jaar heeft gegeven aan mensen uit haar achterban die vastliepen in wet- en regelgeving en ondoorzichtige bezwaar- en beroepsprocedures.