13 maart 2020

Kamer positief kritisch over programma Volwaardig leven

Op 4 maart sprak de Tweede Kamer voor het eerst over het programma Volwaardig leven.
Door verschillende Kamerleden werd aangegeven dat het programma zich alleen richt op mensen met een beperking in de Wet langdurige zorg. Terwijl er veel meer mensen met een beperking zijn die geen toegang tot de Wet langdurige zorg hebben en ook een volwaardig leven willen hebben.

In het debat zijn daarnaast een aantal onderwerpen besproken die de VGN van groot belang vindt.

Het programma Volwaardig leven kent drie actielijnen:

1. Kwaliteit en inhoud zorgaanbod beter passend bij zorgvraag
2. Meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen
3. Meer aandacht voor ouders, broers en zussen en andere mensen om iemand met een beperking heen (naasten)

Iedere actielijn bevat veel acties.
Vrijwel alle Kamerleden vroegen aandacht voor de veelheid van activiteiten.
Hoe de minister de succesvolle ervaringen borgt en gaat continueren.

Uit onderzoek van Marloes Heutmekers blijkt dat de kennis van de zorgbehoefte voor mensen met een verstandelijke beperking in de eerstelijnszorg in de avond, nacht en weekend ontoereikend is.

Bron: VGN