18 december 2018

Kerstafsluiting Zorg Verandert & LFB

Op dinsdag 11 december hebben LFB Wolvega en Leeuwarden een gezamenlijke afsluiting gehad van het project Zorg Verandert. Dit was ook gelijk een gezamenlijke kerstviering.

De middag begon met een lunch op de Friese Poort. We hebben gezellig met zijn allen gegeten en genoten van de lekkere soep en broodjes. Na de lunch werd iedereen ingedeeld in groepjes met twee gespreksleiders. Elke groepje hield een dialoog in een lokaal. Het dialoog ging over de toekomst van andere dialogen, met als titel: ‘Zorg Verandert stopt, en nu verder?’. Wat zou jij willen in de toekomst voor de dialogen?

Vervolgens kon iedereen zijn wens hiervoor op een post-it’s schrijven, in de vorm van een appel. Daarna werden de post-i’ts, met de wensen van iedereen, in een mooie appelboom geplakt. Na de dialogen waren Margina en Cor aanwezig om het project Zorg Verandert af te sluiten. Zij hielden een korte presentatie over het project en bedankten de mensen van de LFB die veel voor dit project hebben gedaan. Als dank kreeg LFB Wolvega en Leeuwarden een symbolische appelboom. Maritza werd apart nog even bedankt voor haar inzet en werd aan haar een grote houten boom overhandigt.

Na afloop hebben we met zijn allen nog gezellig een borrel gedronken en werd de middag gezellig afgesloten.

Blinde vlek ROC Friese Poort