7 maart 2019

Keuze in dagbesteding?

In 2017 en 2018 hebben Ieder(in), het LSR en KansPlus onderzoek gedaan naar de ervaringen bij de zoektocht naar passende Wlz-dagbesteding.
Ruim 100 ervaringen van cliënten en familieleden van mensen met een beperking.

Het blijkt soms een hele uitdaging te zijn om dagbesteding te vinden die aansluit bij persoonlijke interesses, mogelijkheden en perspectieven.
Mensen kunnen verschillende belemmeringen tegenkomen.
Een greep: kleinschaliger initiatieven vallen af als er geen bereidheid is bij de zorgaanbieder om zorg persoonsvolgend buiten de deur te financieren bijvoorbeeld via onderaannemerschap.
Soms wordt onjuiste informatie verstrekt of druk uitgeoefend om de cliënt te behouden voor de eigen dagbesteding.
Het komt voor dat mensen buiten de boot vallen doordat selectie plaatsvindt.
Voor mensen met een intensieve zorgvraag is het aanbod zelfs in de grote regio vaak zeer beperkt.

Bron: KansPlus