25 oktober 2021

Klachtencommissie CVP Wzd

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) is er om cliënten en vertegenwoordigers die te maken krijgen met onvrijwillige zorg, advies en bijstand te geven.

Onvrijwillige zorg is: zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt.
En zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de cliënt zich verzet.

De CVP Wzd is deskundig, geschoold en werkt vanuit de gedragsregels die in het kwaliteitskader zijn opgenomen.
Toch kan het gebeuren dat een cliënt of vertegenwoordiger een klacht heeft over de ondersteuning van de CVP Wzd.
Dan kan hij een klacht indienen bij de landelijke, onafhankelijke klachtencommissie.
Deze zelfstandige klachtencommissie CVP Wzd is opgericht door de Landelijke Faciliteit.
Het draagt bij aan de kwaliteit en professionaliteit van de CVP Wzd.

Meer informatie over de klachtenregeling en de werkwijze van de klachtencommissie CVP Wzd staat op de website:
www.klachtencommissie-cvp-wzd.nl
Op deze pagina vind je ook: een klachtenformulier, stroomdiagram over het indienen van een klacht en meer informatie over de leden van de klachtencommissie.