14 mei 2020

Kom in actie om de Wajong te verbeteren

De overheid steunt op allerlei manieren werkgevers, werknemers en ZZP’ers om ze door de coronacrisis te helpen.
Maar ondertussen worden Wajongers vergeten.
Want in de Eerste Kamer dreigt volgende week een wet aangenomen te worden die hun inkomenspositie verslechtert.

Dat mogen we niet laten gebeuren.
Doe daarom mee aan de Wajong-acties via social media.
De nieuwe wet, bedoeld om de Wajong te vereenvoudigen, heeft twee goede kanten en 1 minder goede kant.
Het wordt beter als je wilt gaan studeren, omdat je uitkering dan niet meer verlaagd zal worden.
En je kan terugvallen op je Wajong-uitkering tot aan je pensioen.
Maar ronduit slecht aan het voorstel is de nieuwe formule om je inkomen – bestaande uit loon en uitkering te berekenen.
Die formule zorgt ervoor dat heel veel Wajongers nooit het minimumloon per maand zullen verdienen.
Want dat kan voortaan alleen als je fulltime werkt.
Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad en de vakbonden CNV, VCP en FNV vinden dat zeer onrechtvaardig.Ze vinden dat iedereen met een beperking die naar vermogen werkt, minimaal het wettelijk minimumloon moet kunnen verdienen.
De Landelijke Cliëntenraad heeft daarom een alternatieve rekenformule bedacht.
Die houdt er rekening mee dat veel mensen met een beperking slechts parttime kunnen werken en zorgt ervoor dat ze minimaal het minimumloon ontvangen.
Deze aanpassing helpt de Wajong te vereenvoudigen zoals regering en Kamer willen.
En ze sluit, anders dan het voorstel van het kabinet, goed aan bij het VN-verdrag Handicap.
Dus er zijn genoeg redenen voor de Eerste Kamer om deze aanpassing in het wetsvoorstel op te laten nemen.
Op 19 mei debatteert de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Bron: Iederin