23 april 2020

Kom met een crisisplan voor de gehandicaptenzorg

De 1,5-meter samenleving is voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet haalbaar of alleen met voldoende ondersteuning te realiseren.
Nodig is een crisisplan voor mensen met een beperking of chronische aandoening.
De crisismaatregelen tegen corona gaan langer duren.

Tegelijkertijd wordt nagedacht over de inrichting van de 1,5-meter samenleving.Ieder(in) doet deze oproep aan de Tweede Kamer en de minister.
De coronacrisis heeft een grote impact op mensen met een beperking of chronische aandoening.
Zorg en ondersteuning vallen weg, mantelzorgers raken overbelast en mensen voelen zich vaker angstig en geïsoleerd, blijkt uit de vele signalen en meldingen die wij ontvangen.
Nodig is een visie en een aanpak hoe de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met een beperking of chronische ziekte beheersbaar en leefbaar te houden.
Stel in samenspraak met mensen met een beperking of chronische aandoening en hun vertegenwoordigende organisaties een crisisplan op waarmee mensen perspectief geboden wordt.
Daarbij gaat om de zorg in instellingen, woonvoorzieningen en zorg thuis voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Bron: iederin