26 april 2024

Koninklijke Onderscheiding voor LFB collega Michiel Zeeuw

Vrijdag 26 april is Michiel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Tijdens een indrukwekkende ceremonie in Slot Zeist heeft Michiel in het bijzijn van zijn familie en LFB collega’s deze onderscheiding ontvangen van de burgermeester van Zeist. Een heel bijzonder moment voor Michiel en voor de LFB!

Michiel heeft deze onderscheiding ontvangen omdat hij zich al een hele lange tijd met hart en ziel heeft ingezet voor een goed leven voor mensen met een beperking. Niet alleen in de gemeente Zeist, maar ook landelijk.

Michiel organiseert al heel lang themabijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeist. Ook is hij lang lid en voorzitter geweest van de cliëntenraad bij zorgaanbieder Humanitas DMH.
Hij heeft bij de LFB als project- en cursusleider de cursus ‘Die ken ik’ verzorgd. Dit gaat over sociale netwerkversterking voor mensen met een verstandelijke beperking.
Hij is dagvoorzitter geweest op verschillende congressen en heeft meegewerkt aan onderzoek en vele andere activiteiten gericht op versterking en vertegenwoordiging van mensen met een beperking.
Zijn inzet en betrokkenheid bij de doelgroep en belangenorganisatie LFB is zeer groot.

Wij zijn er als LFB heel trots op dat Michiel benoemd is als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.