3 april 2023

Laat mij mijn eigen gang maar gaan Friese Poort Leeuwarden

Op maandag 27 maart gingen Jan (stagiair) en Wouter (ervaringsdeskundige) van LFB Wolvega naar de Friese Poort in Leeuwarden. Ze gingen daar de masterclass ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’ geven aan volwassen studenten van het 2e jaar maatschappelijke zorg.

We begonnen met een voorstelrondje en zagen dat er studenten waren die zich goed hadden voorbereid. We hadden van te voren de VN-regels en de trailer gestuurd naar de docent.
Na een duidelijke uitleg van Wouter over de LFB, hoe de film tot stand was gekomen en over het leven van Henk van Dijk, gingen de studenten de film bekijken.

Toen de film was afgelopen gingen we de film bespreken, de studenten reageerden vol ongeloof hoe het vroeger aan toe ging. Bij sommige was de beleving zeer groot dat ze er ontroerd van werden. De studenten gingen in gesprek met elkaar en Wouter over hoe het bij hun op stage/werk aan toe ging.

Hierna ging de klas in groepjes, van vier, aan de slag met de praatposters.
Er werd flink gesprokken in groepjes over de thema’s ‘zelfredzaamheid’, ‘empowerment’ en ‘eigen regie’. Na 15 minuten mochten de groepjes de praatposter presenteren aan de anderen.
Na de presentatie was er ruimte om vragen te stellen aan Wouter over film en over het leven van Henk.