11 december 2018

Laatste nieuws Valys en milieuzones

Er is op twee fronten goed nieuws te melden over vervoer.
Het kilometerbudget voor Valys wordt verhoogd.
En er wordt gewerkt aan een landelijk geldende ontheffing voor aangepaste dieselauto’s in milieuzones.
Er was in 2017 een flink overschot op de begroting voor Valys.

Minister De Jonge heeft daarom besloten om eenmalig zowel het standaard kilometerbudget als het hoge kilometerbudget met 100 kilometer te verhogen.
Dit betekent een verhoging met 100 kilometer voor 2018 én 100 kilometer in 2019.
Transvision, de uitvoerder van Valys, zal de pashouders hierover nog informeren.
De minister zal laten onderzoeken wat de effecten zijn van deze budgetverhogingen op het reisgedrag.
En vervolgens zal hij besluiten welke budgetten er in 2020 gaan gelden.Ieder(in) waardeert het gebaar van de minister om de budgetten in ieder geval tijdelijk te verhogen.
Maar een echt goede oplossing zou het invoeren van een persoonsvolgend budget zijn, afgestemd op de behoeften van de gebruiker.

Bron: iederin