29 oktober 2020

Landelijke Armoedecoalitie: bestaanszekerheid is nodig

Meer dan 1 miljoen mensen kunnen op dit moment niet rond komen.
Niet omdat ze geen werk hebben maar omdat hun inkomen te laag is om de vaste lasten te kunnen betalen.
En dit heeft grote gevolgen op vele leefgebieden, zoals wonen en inkomen, dagbesteding, sociale interactie en gezondheid.

Het gaat over overleven in plaats van leven.
Als we dit proces kunnen stoppen, kunnen mensen volwaardig deelnemen aan de samenleving.
Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie, waar Ieder(in) aan deelneemt, politiek Den Haag op om beleid te maken.
Beleid dat er voor zorgt dat (financiële) bestaanszekerheid voor iedereen geregeld wordt.

Door effecten corona nog meer onder druk
De bestaanszekerheid komt in deze coronatijd extra onder druk.
Ook mensen met flexibele contracten, zoals ZZP’ers, mensen in de horeca, mensen met kleine of nulurencontracten en mensen met een (arbeids)beperking komen nu in de problemen.
Veel jongeren zijn hun baan kwijt geraakt.
En mensen worden geconfronteerd met een uitkering die niet toereikend is voor de vaste lasten.

Daklozen en mensen met een onzekere status, worden ook getroffen.
Bijklussen is niet meer mogelijk. Het aantal gratis eet- en drinkplekken is sterk afgenomen.

Het blijvend verhogen van uitkering en minimumloon is nodig om iedereen volwaardig mee te laten doen.

Bron: Ieder(in)