5 juni 2020

Landelijke Covid-strategie voorkomt achterstand en uitsluiting mensen met een beperking

Het ministerie van VWS biedt op 4 juni een landelijke covid-19-strategie aan voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Deze strategie vormt een belangrijke leidraad voor hoe mensen met een beperking uit de crisis komen.
En wat voor hen nodig is bij de inrichting van de anderhalvemeter-samenleving.

De stem van mensen met een beperking of chronische ziekte mag vanaf nu niet meer ontbreken.
De strategie geeft 7 punten aan die extra belemmeringen, gezondheidsrisico’s, oplopende achterstand en uitsluiting moeten voorkomen.
Ieder(in), KansPlus, Per Saldo, LSR en LFB leverden een grote inbreng hiervoor.

Vanaf het begin van de Coronacrisis heeft Ieder(in) aandacht gevraagd voor de ingrijpende gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Door de Coronacrisis vielen vele vormen van (paramedische) zorg en ondersteuning weg. De druk op mantelzorgers nam enorm toe.
Ook was sociaal contact tussen mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten zeer beperkt of zelfs onmogelijk.
Onbedoeld hebben de Corona-maatregelen daarmee geleid tot grotere achterstand en uitsluiting van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Bron: Iederin