5 oktober 2021

Leren van slachtoffers seksueel misbruik bij Cello

De toolkit ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’ is op 5 oktober overhandigd aan Cello in Rosmalen. Cello is de laatste van de vier zorgorganisaties, die heeft meegedaan aan het project ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’.

Ervaringsdeskundige Mireille en coach Jacqueline overhandigde de toolkit aan medewerkers van Cello.
En kijk eens wat een leuke taartjes er waren!

Cello vindt het belangrijk om met dit onderwerp aan de slag te gaan.
Zij merken een toename van het aantal meldingen van misbruik nu er aandacht is voor het thema.
Zij hopen hiervoor de toolkit in te zetten.