Leren van slachtoffers van seksueel misbruik

De LFB is samen met Praktijk Oogpunt en Loes van Veen AV-producties een project gestart. Over leren van mensen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Het project is gestart op 1 februari 2019. Het project duurt twee jaar. Aan het einde van het project moet er een Toolkit zijn. Met een film, een publicatie, themabijeenkomsten en een training. Voor slachtoffers met een verstandelijke beperking, hun ouders/verwanten en hun ondersteuners.

 

 

Nieuws

Leren van slachtoffers seksueel misbruik

Leren van slachtoffers seksueel misbruik bij Cello

De toolkit 'Leren van slachtoffers van seksueel misbruik' is op 5 oktober overhandigd aan Cello in Rosmalen. Cello is de laatste van de vier zorgorganisaties, die heeft meegedaan aan het project 'Leren van slachtoffers van seksueel misbruik'.

Lees meer

Leren van slachtoffers seksueel misbruik

Zuidwester ontvangt Toolkit over leren van slachtoffers seksueel misbruik

Zuidwester is een van de vier zorgaanbieders die meedoen aan de pilot van het project Leren van slachtoffers van seksueel misbruik.

Lees meer

Leren van slachtoffers seksueel misbruik

Zorgorganisatie Amarant krijgt toolkit ‘leren van slachtoffers’

Zorgorganisatie Amarant heeft de toolkit 'Leren van slachtoffers van seksueel misbruik' gekregen. Mireille de Beer en Jacqueline Moelands van de LFB overhandigden de toolkit aan Amarant tijdens een informele, maar feestelijke bijeenkomst.

Lees meer

Leren van slachtoffers seksueel misbruik

Overhandiging Toolkit ‘Leren van Slachtoffers van seksueel misbruik’

Dinsdag 24 augustus reisden Mireille (ervaringsdeskundige) en Jacqueline coach) van de LFB naar Oss. Zij overhandigden daar de eerste Toolkit 'Leren van slachtoffers van seksueel misbruik' aan medewerkers van Dichterbij. Reden voor een klein feestje!

Lees meer
alle nieuwsberichten

Over het project

Toolkit
Aan het einde van het project moet er een Toolkit zijn.
Een Toolkit ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’ voor slachtoffers met een verstandelijke beperking, hun ouders/verwanten en hun ondersteuners.

De Toolkit bestaat uit:

  • een film
  • een publicatie
  • themabijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten
  • een trainingsaanbod voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Door het gebruik van de Toolkit leren we van de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik.
Zij vertellen ons over welke ondersteuning zij hebben ontvangen of hebben gemist nadat het misbruik heeft plaatsgevonden.

De doelen

  1. Mensen met een verstandelijke beperking ontvangen de ondersteuning die zij nodig hebben ter voorkoming van seksueel misbruik of nadat seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.
  2. Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich gesterkt en zijn geïnformeerd over de stappen die zij kunnen zetten ter voorkoming van seksueel misbruik of nadat seksueel misbruik heeft plaats gevonden.
  3. Zorgprofessionals en ouders/verwanten hebben kennis en inzicht in de wijze waarop slachtoffers van seksueel misbruik die een verstandelijke beperking hebben, ondersteuning behoeven. Zij hebben praktische handvatten om hier adequaat mee om te gaan.

Contactpersonen 

  • Vereniging LFB – Mireille de Beer (ervaringsdeskundige), Lian Nuyten (coördinerend coach), Joost Blommendaal (manager)
  • Praktijk Oogpunt – Marianne Heestermans
  • Loes van Veen, Audiovisuele Producties voor de Gezondheidszorg – Loes Van Veen

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: