25 november 2021

Lesprogramma ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’ Windesheim

Op donderdag ochtend 18 november zijn Harro, Henk, Rietje en Daniëlle naar Windesheim in Zwolle vertrokken voor de 4e pilot van het lesprogramma ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’. De studenten die de opleiding volgen voor Sociaal werk waren de doelgroep.

Het was al enige tijd geleden dat we gastlessen hebben gegeven op de Windesheim dus het was weer fijn om de samenwerking op te pakken. Windesheim is zeer geïnteresseerd in onze  lesprogramma.

Trainer Harro, acteur Henk, Coach Rietje en stagiaire Daniëlle waren vandaag mee. Tijdens het lesprogramma hebben we het met studenten gehad over o.a. de thema’s eigen regie, zelfredzaamheid, burgerschap en empowerment.
Henk zijn film wekte ook vandaag veel bewondering op bij de docent en de studenten. Velen van hen vonden het een dappere keuze van Henk dat hij op zichzelf wilde gaan wonen. Zij werden zich bewust van het feit dat ook in zorginstellingen waar zij stagelopen, nog te veel wordt ingevuld voor de cliënten en niet altijd voldoende wordt gekeken naar wat de cliënt nu zelf wil.

We hebben van de docent de tip gekregen om nog beter de discussie met studenten op gang te brengen. Zo kunnen wij weer aan de slag om het lesprogramma te verbeteren. Harro en Henk scoorde hoog in de evaluatie formulieren. Zo zie je terug dat les geven door alleen ervaringsdeskundigen,  met een coach op de achtergrond, als heel goed wordt ervaren door docenten en studenten.
Het maakt hen daardoor nog bewuster van het eigen handelen. De eigen ervaringen van de ervaringsdeskundigen zijn daar debet aan. Het was een waardevolle middag. In december komen we weer terug op de Windesheim om het lesprogramma te geven aan HBO-V studenten.

Training laat mij mijn eigen gang maar gaan