4 oktober 2019

LFB naar de top! – door Conny Kooijman

De LFB is na de bezuinigingsronde van VWS in 2012 juist zeer sterk naar de top gegaan. De LFB kreeg vanaf 2012 heel weinig subsidie. En moest anders gaan werken. Nu zie je dat de LFB met een heel klein beetje subsidie juist sterker naar de top is gegaan!
Jullie weten wat de LFB nu allemaal doet. Met al die Sterkplaatsen en Scholing en Training. En werken aan betaalde projecten, presentaties, workshops, opgeleide ervaringsdeskundigen. Fantastisch!

Jubileum
In juni bestaat de LFB 25 jaar. Dat gaan we vieren met een congres over Ervaringsdeskundigheid. Dan laten we zien hoe ver de LFB naar de top is gegaan. Meer informatie volgt.

Onderwijs
Onderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking past ook heel goed bij LFB Sterk naar de top.
We hebben gemerkt dat veel mensen graag nog door willen leren. Zoals beter Nederlands, rekenen, met computer of een vak leren voor een goede en leuke baan.

Veel mensen kunnen slecht lezen en schrijven.
In de meeste plaatsen zijn er geen (avond) scholen of cursussen voor mensen van boven de 20 jaar die werken.
Sommigen willen graag bijvoorbeeld kapster, fietsenmaker, fotograaf of wat anders worden.
En willen graag daar graag een vak voor leren. Waar ze ook een erkend certificaat of diploma krijgen om sneller een baan te kunnen krijgen.
Wij willen graag dat iedereen in het land de kans krijgt om een vak te leren en ook hun basisvaardigheden te leren.

Daarom onderzoekt Ieder(in) en de LFB waar mensen met een licht verstandelijke beperking behoefte aan hebben op het gebied van scholing. Wij hebben een vragenlijst gemaakt. Deze vragenlijst kan vanaf 1 september ingevuld worden.

Als we zien dat er onvoldoende onderwijs is voor mensen met een verstandelijke beperking, gaan we daar aandacht voor vragen.
En ook proberen te zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en laag geletterden om te leren en een vak te leren.
In de week van de alfabetisering van 9 t/m 15 september hebben we hier speciale aandacht voor gevraagd (www.weekvandealfabetisering.nl).
Op 12 september organiseerde themacafé Amersfoort samen met Prago Amersfoort een Open les met informatie over Pragoschool en Themacafé Amersfoort.

Conny Kooijman