13 januari 2022

LFB Wolvega en gemeenteraad gaan met elkaar in gesprek

De Landelijke Federatie Belangenbehartiging door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB) in Wolvega en de gemeenteraad gaan in gesprek om elkaar beter te begrijpen. Tijdens twee avonden geven beide partijen elkaar uitleg waar ze voor staan en waar ze mee bezig zijn.

De gemeenteraad vertegenwoordigt ook de inwoners met een beperking. Om op te kunnen komen voor hun belangen, is het belangrijk dat de raad weet wat deze inwoners nodig hebben.

Uitleg over de lokale politiek

Op dinsdag 11 januari 2022 gaven de acht raadsleden van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing uitleg aan leden van de LFB over de lokale politiek. De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing is een werkgroep van de gemeenteraad. De werkgroep probeert het voor inwoners gemakkelijker te maken om de politiek te bereiken.
Aan de orde kwamen onderwerpen als de gemeentelijke financiën, de taken van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, hoe de besluitvorming werkt en hoe je als inwoners invloed kunt hebben op wat er in de gemeente gebeurt. De raadsleden vertelden ook wat de gemeente doet voor mensen met een beperking.

Uitleg over de belangen van mensen met een beperking

Op dinsdag 8 februari 2022 is de LFB aan de beurt. De LFB heeft als doel de positie van mensen met een beperking in de samenleving te versterken. De LFB zal uitleg geven over hun activiteiten. Om hun verhaal kracht bij te zetten, laten ze vanaf 19.30 uur een documentaire zien over Henk van Dijk. De heer Van Dijk is ervaringsdeskundige en VN-ambassadeur. Hij wil mensen met een beperking en hun omgeving bewust maken van het VN-verdrag Rechten van mensen met een beperking. Daarom heeft hij, samen met een collega van de LFB, een boekje gemaakt waarin informatie over het VN-verdrag in gemakkelijke taal is uitgelegd.

De documentaire laat zien hoe belangrijk het is voor mensen met een beperking om regie te hebben over hun eigen leven. Na de documentaire gaan de leden van de LFB met de raadsleden in debat aan de hand van stellingen.

Vanwege de coronamaatregelen werd de eerste avond digitaal georganiseerd.

(Foto: Lenus van der Broek)