10 december 2019

LFB Wolvega krijgt voorlichting door ProDemos hoe democratie werkt

In het gemeentehuis in Wolvega werd maandagavond een bijeenkomst over de democratie gehouden. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door ProDemos in Den Haag en in samenwerking met de gemeente en de Landelijke Federatie Belangenbehartiging door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB) in Wolvega.

De avond met het thema ‘Democratie leeft!’ stond onder leiding van Merel van Rees gastdocent bij ProDemos. ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. Deze instelling legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. Naast de mensen van LFB waren ook enkele raadsleden en de raadsgriffie aanwezig.

Er kwamen verschillende vragen aan de orde zoals: hoe werkt democratie, kan politiek ook leuk zijn en heb jij vertrouwen in de politiek. Er kwam een levendige discussie op gang, waarbij de deelnemers ook eigen meningen hadden. Verder werd de vraag aan de deelnemers gesteld; ‘Wat zou je doen als je de baas van Nederland zou zijn’ en hoe zou je 3 miljoen euro besteden. Je kon kiezen uit verschillende onderwerpen, zoals: verkeer, defensie, natuur, gezondheidszorg, wonen, onderwijs, sport en ontwikkelingslanden . De onderdelen Gezondheid, Wonen en Onderwijs kregen de meeste stemmen. Hieruit blijkt wat zij belangrijk vinden en waar de lokale politiek rekening mee moet/kan houden.
(foto: Lenus van der Broek)