10 december 2020

Lokale cliëntenraden en medezeggenschap in de coronacrisis

De LSR heeft samen met KansPlus een handreiking gemaakt over cliëntenraden en medezeggenschap in de coronacrisis. Iedere locatie moet een lokale cliëntenraad hebben. Soms is dat een bewonerscommissie of huiskameroverleg. Zij moeten mee kunnen praten over de coronamaatregelen.

Lokale cliëntenraden hebben een belangrijke rol in de coronacrisis.
Zij staan dicht bij het leven van cliënten en hun naasten.
Zij zien wat de coronamaatregelen voor hen betekenen.

Klik hier om de handreiking in eenvoudige taal te lezen.