4 maart 2020

Lokale Inclusie Agenda Ooststellingwerf

VN-ambassadeurs Wouter Ykema, Jeanet Wardenier en Rietje Oomen hebben een belangrijke bijdrage kunnen leveren tijdens een gezamenlijke bijeenkomst over inclusie in Ooststellingwerf.

Er is nagedacht met andere aanwezigen over een gezamenlijke visie op inclusie binnen de gemeente Ooststellingwerf.
Vervolgens is met elkaar gekeken wat op dit moment de belangrijkste zaken zijn om op te pakken.
Je kunt immers niet alles tegelijk en we kijken wat we het belangrijkste vinden om mee te starten. Door een mooie werkvorm zijn we gekomen tot een inclusieve agenda. Uiteindelijk zijn de volgende punten gekozen om mee te starten: Werken aan bewustwording , Meegenomen worden in beleid , Stap voor stap naar uitvoering met tijdspad, Scholing , Toegankelijkheid binnen en buiten Revalidatie in de nabije omgeving. Deze punten worden meegenomen in de op te stellen Lokale Inclusie Agenda.

Dinsdag 2 juni 2020 is er een bijeenkomst in Oosterwolde van de ‘Fryske Netwurksirkel’ Inclusieve gemeenten. Waar de LFB Wolvega ook aan meewerkt. Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente het Manifest “Iedereen doet mee” ondertekenen als de aanvraag wordt goed gekeurd. Deze aanvraag zal samen met een aantal belangengroepen, dus ook de LFB Wolvega worden opgesteld. Het is een intentieverklaring. Hiermee draagt de gemeente uit dat er actief gewerkt gaat worden aan het meer inclusief beleid.